Sårsmart – Ett användardrivet och lärande testformat

Sårsmart är ett nyligen lanserat testformat som vi haft förmånen att få utveckla tillsammans med Strama Stockholm, inom ramen för deras arbete för minska antibiotikaanvändning. Projektet fortsätter där de tidigare projekten antibiotikaellerinte.se och antibiotikasmart.se började, men denna gång står sårdiagnostik och sårbehandling i fokus.

För att underlätta för en målgrupp som sällan har tid över eller tid framför en dator så är testet mobilanpassat, bildbaserat och ger användaren möjlighet att välja både ämnesmässig inriktning, tidsåtgång och antal frågor. Dessutom kan testet när som helst avbrytas för att nå resultatsidan och se befintliga framsteg – om man exempelvis behöver avbryta för att ta hand om en patient.

Utbildningen riktar sig till sjukvårdspersonal och innehåller bilder som kan uppfattas som obehagliga.

Sårsmart.se