Rikspolisstyrelsen

Brott i nära relationer Polisen tar brott i nära relationer på mycket stort allvar. Att en stor grupp i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett stort samhällsproblem.…

Sveaskog

En vägledning i det dagliga arbetet. Även med en mindre budget ska man som beställare få en högkvalitativ produktion med egen karaktär och stor genomslagskraft. Vår fina utbildning för Sveaskog presenterar varsamt…