Digital guide om Den globala resenären för Visit Sweden

De globala resenärerna kan delas in i två segment som vi kallar Nyfikna upptäckare och Vardagssmitande livsnjutare. I denna utbildning ges användaren möjlighet att lära sig mer om hur de tänker, vad de lockas av och hur man som företagare kan nå ut till och attrahera denna målgrupp. Vilken av beskrivning passar bäst in på dig?

Läs mer på https://corporate.visitsweden.com/e-guide/utlandskaresenaren/


Hur gör ni för att öka kunskapen inom ert verksamhetsområde? 

Vi på Learnways skapar digitala utbildningar som bygger kunskap, påverkar attityder och förändrar beteenden. Genom pedagogik, innehåll, design och teknik gör vi vilket ämne som helst lättare att förstå. Utmana oss gärna om du har viktig kunskap som du vill nå ut med!