Bild till nyhetsflöde

Kunskap om teledermatoskopi genom e-learning

Hudcancer tillhör de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Nästan all hudcancer kan botas om man sätter in rätt behandling tidigt. På uppdrag av Regionala Cancercentrum i Samverkan har vi tagit fram en utbildning som ger vården viktig kunskap om hur de kan upptäcka, bedöma risker och remittera patienter vid misstänkt hudcancer.

Läs mer på https://teledermatoskopi.learnways.com

Hur gör ni för att öka kunskapen inom ert verksamhetsområde? 
Vi på Learnways skapar digitala utbildningar som bygger kunskap, påverkar attityder och förändrar beteenden. Genom pedagogik, innehåll, design och teknik gör vi vilket ämne som helst lättare att förstå. Utmana oss gärna om du har viktig kunskap som du vill nå ut med!