Digitala utbildningar för användning i grupp – om ett hållbart arbetsliv

Det har blivit mer och mer populärt de senaste åren att inte enbart använda digital utbildning och e-learning för enskilda individers lärande. En organisation som vi fått förmånen att stötta i detta är Partsrådet, som erbjuder stöd till lokala företrädare inom den statliga sektorn. Tillsammans med Partsrådet har vi utvecklat tre digitala utbildningar inom ramen för ett hållbart arbetsliv – med syftet att samla människor, underlätta dialog och skapa förändring. Inte bara i teori, utan faktisk förändring i praktiken.

Samskapat utvecklingsarbete

Genom att samskapa en gemensam bild av nuläget och generera idéer om hur fortsättningen ska se ut blir det möjligt att röra sig vidare i önskvärd riktning. Med tjänsten Samskapat utvecklingsarbete får ni tillgång till en metodik för att ta tillvara samlad kunskap och olika perspektiv inom organisationen eller arbetsgruppen.

Lärande i förändring

Med tjänsten Lärande i förändring kan lokala parter få stöd i att inleda samtal om organisatoriskt lärande och kompetensutveckling för alla. Den digitala tjänsten erbjuder handfasta verktyg och metodik för dialog utifrån inspirationsmaterial, process- och ledningsstöd och samtalsunderlag.

Otillåten påverkan

Materialet syftar till att väcka lokala parters diskussion om vilka behov som finns i verksamheten av att belysa otillåten påverkan i arbetsmiljöarbetet. Inledningsvis får ni en gemensam introduktion om vad otillåten påverkan är. Därefter kan ni titta på olika exempel i form av fyra filmer. Till varje film ges utrymme för både egen reflektion och experters kommentarer.