Skapa en webbutbildning som leder till beteendeförändring och nya färdigheter

Kan man förändra vanor och beteenden via webbutbildning?

Nej, tyvärr inte. Det räcker inte att tala om hur en ny arbetsprocess går till eller vad fördelarna med det nya IT-system är. När vi lär oss något nytt behöver vi tid att öva, öva och öva.

Att bryta mönster och bygga färdigheter tar tid. E-learning en viktig roll i processen men är inte hela lösningen.

En webbutbildning kan bygga motivation och kunskap

Första steget i en förändring är att se fördelarna. Andra steget är att få verktygen som behövs för att göra förändringen. En webbutbildning kan ge dig bra förutsättningar att påbörja resan. Sen är det upp till dig att fortsätta framåt.

Webbutbildningar stöttar ett verksamhetsnära lärande

Några fördelar med digitalt lärande är att det kan ske över tid, i små doser, nära arbetet. Det är bra. Det hjälper oss att minnas och använda ny kunskap.

Digitalt lärande kan användas som kunskapsresurs

Det finns både formellt och informellt lärande. Formellt lärande kan vara utbildningsdagar eller digitala internutbildningar och webbkurser. Men digitala resurser kan också stötta ett informellt lärande, där användare kan kolla upp information och lösa problem som uppstår i arbetet.

Det informella lärandet har en viktig roll i organisationer och företag. Lärande i arbetet, erfarenhetsutbyte och en stöttande arbetskultur har många fördelar.

Webbutbildningar för företag och organisationer

Vi på Learnways hjälper dig med digitala lösningar för lärande. Kolla gärna in våra tidigare projekt för inspiration.