Learnways-tolkbart-utbildning-SRHR-tolkar-blir-digital

Finns ordet mens på alla språk? Utbildning för SRHR-tolkar blir digital.

Det nya upplägget med kunskap, självreflektion och färdighetsträning ger bättre förberedda SRHR-tolkar

Ords betydelse påverkas av normer

Det märks extra tydligt i tolksituationer som berör ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

På vissa språk saknas orden, eller så kan en översättning utan normmedvetenhet bli kränkande. För att skapa en trygg situation, där budskapet inte försvinner, finns Tolkbart. En utbildning för språktolkar som berör teman inom SRHR som till exempel hbtq, normer, anatomi, hiv/STI och våld i nära relationer.

Tidigare 2 dagar fysisk utbildning

Innan utbildningen blev digital behövde deltagare vara på plats under 2 heldagar. Stor del av tiden upptogs av föreläsningar men deltagare fick också ut mycket av att träffas och diskutera med varandra.

Utmaningar i tolksituationer ser olika ut beroende på tolkspråk. Därför behöver tolkarna tid för problemlösning och lärande i grupp. Det fanns en oro för att diskussionerna inte skulle bli lika givande digitalt.

Nytt upplägg för 4 halvdagar på distans

Den totala studietiden är fortfarande 16 timmar, men upplägg och innehåll har uppdaterats för att passa i digital form. Nu sprids studietiden ut över fyra halvdagar fördelat över två veckor. Varje halvdag har varsitt tema. För att omsätta SRHR-kunskapen till yrkeskompetens innehåller varje halvdag fyra moment.

  1. Deltagare checkar in och arbetar med ett digitalt förberedelsematerial.
  2. Gruppen har ett videosamtal med en sammanfattande föreläsning, övningar och diskussioner.
  3. Deltagare gör digitala självstudier med föreläsningar och interaktiva övningar.
  4. Deltagare har en uppgift att arbeta med en egen SRHR-ordlista för sitt tolkspråk.  

Positiv effekt

Första kursomgången har gått väldigt bra. Balansen mellan individuellt lärande och gruppdiskussioner fungerar. Alla deltagare har kunnat förbereda sig för de gemensamma tillfällena, där tiden tillsammans kunnat användas till diskussion.

”Det nya upplägget med kunskap, självreflektion och färdighetsträning ger bättre förberedda SRHR-tolkar” – Malin och Fatou, Utbildningsledare för Tolkbart

De 5 mest positiva effekterna:

  1. Tiden tillsammans används till diskussion och färdighetsträning
  2. Tolkar runtom i landet kan delta
  3. Lärandet sprids ut över tid (mer om fördelarna här: Microlearning i webbutbildningar)
  4. Deltagare kan planera studietid utifrån sitt eget schema
  5. Upplägget frigör tid för utbildningsledare

Vill du digitalisera en fysisk utbildning?

Vi på Learnways hjälper dig med digitala lösningar för lärande. När du berättar om ditt projekt tar vi fram ett lösningsförslag som vi tror passar för ditt ämne och målgrupp. Hör av dig så hittar vi ett upplägg för ditt lärande!