bild till e-learning om miljö

E-learning om hur du kan påverka din kommun i hållbarhets- och miljöfrågor

Sant eller falskt om lokal påverkan?

För Naturskyddsföreningen har vi tagit fram en e-learning för hur man bedriver lokalt påverkansarbete i sin kommun.

Omkring nio av tio svenskar uttrycker att de är mycket eller ganska oroliga för klimatförändringar och miljöförstöring. Alla behövs för att påverka den nödvändiga omställningen lokalt. Du kan påverka din kommun att fatta beslut som minskar utsläppen och gynnar den biologiska mångfalden där du bor.

I denna e-learning får du lära dig om hur du kan påverka lokala beslut om hållbarhets- och miljöfrågor i din kommun och du får konkreta tips och handlingsplaner att utgå ifrån.