Learnways webbutbildningar för MUCF

MUCFs nya webbutbildningar för fritidsledare är producerade av Learnways

Fritidsledare spelar stor roll i unga människors liv. Som ny leverantör till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har vi tagit fram en serie webbutbildningar till målgrupper som jobbar inom öppen fritidsverksamhet.

I webbutbildningarna fördjupar vi oss i ämnen som identitet, utsatthet, delaktighet och inkludering. Vi ger målgruppen också konkreta tips på skapandet av meningsfulla och inkluderande fritidsverksamheter för barn och unga.

Webbutbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga alla – när som helst och var som helst!

Utbildningarna lanseras på MUCFs hemsida från och med den 2 juni.