Uppförandekod

Krus

Offentligt etos – en god förvaltningskultur. Vi har hjälpt Krus med regeringsuppdraget att ge Sveriges myndigheter stöd i sina arbeten med kompetensförsörjning inom områdena värdegrund, jämställdhet och bemötande. Webbutbildningarna är avgiftsfria och…

Sveaskog

En vägledning i det dagliga arbetet. Även med en mindre budget ska man som beställare få en högkvalitativ produktion med egen karaktär och stor genomslagskraft. Vår fina utbildning för Sveaskog presenterar varsamt…