Modernisering av digital arbetsmiljöutbildning för SAN

Tillsammans med Sjöfartens arbetsmiljönämnd har vi den senaste tiden arbetet med att förnya och modernisera deras arbetsmiljöutbildning för alla som arbetar med arbetsmiljö ombord inom sjöfarten. Från en standardiserad e-learning har vi tillsammans utvecklat en för sjöfarten helt skräddarsydd webbutbildning.

Arbetsmiljön ombord i fartyg är varierande och omfattar en stor mängd risker, men också positiva faktorer som på olika sätt kan påverka besättningen. Omväxlande arbetsuppgifter och god sammanhållning är sådant som brukar uppskattas medan exponering för skadliga ämnen, buller och stress är exempel på förhållanden som kan skapa problem.

Den här utbildningen handlar om arbetsmiljö till sjöss och vänder sig i första hand till dig som arbetar, eller kommer att arbeta, ombord. Information varvas med frågor kopplade till varje kapitel där du kan testa dina kunskaper. Du förflyttar dig enkelt mellan de olika avsnitten i utbildningen och efter att ha slutfört utbildningen får alla som önskar ett intyg mejlat till sig.