Mer värde med CSR

Learnways har under våren och sommaren tagit fram en webbutbildning om CSR (Corporate Social Responsibility) tillsammans med konsultbolaget Goodpoint. Denna visuella webbutbildning ger förståelse för vad CSR är och varför det är viktigt. Drivkrafter för CSR och vinster med att integrera frågorna i verksamheten presenteras på ett lättillgängligt sätt. Den 17 oktober är det äntligen dags för release, och för att fira detta kommer vi anordna en releasefest.

Allt du behöver veta om webbutbildningen och om releasefesten hittar du på länken nedan.

www.mervärde.se