Learnways webbutbildning om mikrobiota

Myter och sanningar om mikrobiotika i ny e-learning

Utanpå och inuti din kropp finns den så kallade mikrobiotan. Man kan se den som sitt inre apotek. Mikrobiotan består av flera triljoner mikrober, alltså bakterier, virus, svampar och uråldriga livsformer, varav de flesta är goda och viktiga för din hälsa. I den här utbildningen från Strama Stockholm kan vem som helst lära sig mer om varför mikrobiotan är så viktig och vad som kan påverka ditt inre apotek.