En träslip används på en planka

Kompetensutveckling i e-learning? Interaktiva format som ger praktisk kunskap

Case och patientfall

Koppla kunskap till dagligt arbete

Kompetensutveckling via situationer som liknar verkligheten? Ja, det funkar! Deltagare svarar på frågor driver caset framåt. Övningen hjälper användaren att koppla nya kunskap till det dagliga arbete. Att koppla frågor till situationer gör det också enklare att minnas. Fakta som kopplas till berättelser är alltid lättare att komma ihåg. Deltagaren ser scenariot utveckla sig och har en aktiv roll.

Patientfall i webbutbildning om hudcancer
Patientfall i webbutbildning om hudcancer

Ett bra underlag för diskussioner

Case och patientfall utgör bra underlag för gruppdiskussioner. De skapar en utgångspunkt som en grupp kan se på ur olika perspektiv. Diskussionen blir inte beroende av om alla har upplevt en liknande situation. En del ämnen är dessutom känsliga och svåra att prata om utifrån egna erfarenheter. Case och patientfall gör att vi kan diskutera mer objektivt.

Casefilmer kan fungera som diskussionsunderlag

Steg-för-steg-instruktioner

Visa hur man gör

Kompetensutveckling genom digitala guider? Ja det funkar! SWG-animationer är ett sätt att ge tydliga instruktioner på. De kan användas för att i interaktiva manualer visa hur produkter monteras och används. Deltagare bläddrar själva, kan stanna upp och gå tillbaka. Om motsvarande information visas i en animerad film är användaren passiv och det blir svårare att hitta i materialet. Formatet passar såväl för att instruera i användningen av medicinska produkter och stora byggmaskiner.

Instruktion med animerade illustrationer

Frågor längs vägen

Interaktivitet är otroligt viktigt. Att lära genom att göra är väldigt effektivt för kompetensutvecklning. Kunskapstest på slutet kan behövas i enstaka fall, oftast vill vi sprida ut interaktiviten. Det säkerställer att deltagare hänger med. Frågorna skapar en variation i lärandet och engagerar deltagaren. Vi behöver inte ens ge svaren innan. Långa texter kan med fördel brytas ner i frågor istället.


Behöver du en webbutbildning?

Learnways hjälper dig att förmedla kunskap till din målgrupp. Vi sätter oss in i ditt ämne och tar fram passande format.

Hör av dig!