Nordens gröna bälte – Smak 63

Sällan har väl nyfikenheten på vad vårt vackra land kan erbjuda varit större. Smak 63 är en guide som hjälper dig som näringsidkare att skapa attraktiva, hållbara och lönsamma upplevelser i Nordens gröna bälte. Genom att ge liv åt lokal matkultur, tradition, historia och unika smaker kan du skapa oförglömliga minnen för dina besökare samtidigt som du ökar din lönsamhet.

Ta första steget på en spännande utveckling för dig och din verksamhet på http://smak63.se

Hur gör ni för för att sprida kunskap på din arbetsplats? 
Vi på Learnways skapar digitala utbildningar som bygger kunskap, påverkar attityder och förändrar beteenden. Genom pedagogik, innehåll, design och teknik gör vi vilket ämne som helst lättare att förstå. Utmana oss gärna om ni har viktig kunskap som ni vill nå ut med!