Bild till nyhetsflöde

E-learning om otillåten påverkan för Partsrådet

Trakasserier, hot, våld och erbjudande om förmåner är exempel på metoder som kan användas för att försöka påverka tjänstemän i deras myndighetsutövning. På uppdrag av Partsrådet har vi tagit fram ett webbaserat arbetsmaterial för att hjälpa statliga verksamheter att komma till rätta med otillåten påverkan.

Läs mer på: utbildning.partsradet.se/otillaten-paverkan

Hur gör ni för att nå ut med viktig kunskap på din arbetsplats? 
Vi på Learnways skapar digitala utbildningar som bygger kunskap, påverkar attityder och förändrar beteenden. Genom pedagogik, innehåll, design och teknik gör vi vilket ämne som helst lättare att förstå. Utmana oss gärna om du har kunskap som du vill nå ut med!