Pensionsmyndigheten väljer Learnways som leverantör av e-learning

Under juni avslutades ramavtalsupphandlingen för produktion av e-learning för Pensionsmyndigheten där Learnways valdes som leverantör. Vi är fantastiskt glada över möjligheten till ett långsiktigt samarbete med Kompetensakademin i deras viktiga digitala kompetensutveckling.

Kompetensakademin på Pensionsmyndigheten tillhandahåller läraktiviteter med moderna pedagogiska lärmetoder utifrån verksamhetens behov. De använder externa leverantörer för att producera dess läraktiviteter. Upphandlingen omfattade både design och produktion av hela eller delar av läraktiviteter. 

Det är viktigt för oss att arbeta med variation i lärandet (webb, blandat lärande och annat fysiskt lärmaterial) för att kunna möta verksamhetens behov på bästa sätt, skriver Pensionsmyndigheten i sitt underlag.

I upphandlingen lade Pensionsmyndigheten stor vikt vid anpassningsbarhet och proaktivitet hos leverantören av e-learning. Dessutom utvärderades arbetsprover från fyra avgörande roller i teamet där arbetsproven skulle lämnas in.