Skapa en digital internutbildning med e-learning för organisationer

5 tips när du tar fram en digital internutbildning

  1. Utgå ifrån hur kunskapen ska användas i arbetet
  2. Lägg tid och omtanke på innehållsbearbetning
  3. Ge medarbetare en aktiv roll i sitt eget lärande
  4. Ställ höga krav på tillgänglighetsanpassning
  5. Fundera över hur medarbetarna ska kunna träna på vad de lärt sig

1. Utgå ifrån hur kunskapen ska användas i arbetet

Säkerställ att internutbildningen fyller ett verkligt behov. Vilka beteendeförändringar vill du uppnå? Är e-learning lösningen? Att definiera vad vi vill uppnå är väldigt viktigt. Det kan låta självklart, men är ett steg vi inte ska gå förbi för snabbt. Annars är risken att vi löser ett problem som inte finns eller som inte går att lösa med ökad kunskap.

2. Lägg tid och omtanke på innehållsbearbetning

Koka ner innehållet till det viktigaste. Lägg tid på att formulera inkluderande texter och ta fram engagerande innehåll. Håll det kort och enkelt. Välj ut innehåll som på bästa sätt uppnår målet med lärandet. Filtrera bort allt annat.

Det finns flera anledningar att hålla det kort:

  • Målgruppen kan inte minnas hur mycket som helst. Det finns begränsad plats i korttidsminnet och det tar tid att förankra ny kunskap. Genom att avgränsa har vi större kontroll över att alla kommer ihåg det viktigaste.
  • Att läsa på skärm är inte samma sak som på papper. Oavsett hur engagerande vi skriver kommer användare hoppa över långa texter. På skärmar skannar vi innehåll. Webbanpassning handlar därför om att avgränsa, skriva tydliga rubriker och använda listor.
  • Det behövs inte långa resonemang och teori för att låta trovärdig. Ofta ger det ett mer professionellt intryck att kunna formulera sig tydligt och enkelt.

Läs mer: 3 populära sätt att digitalisera kurser och utbildningar

3. Ge medarbetare en aktiv roll i sitt eget lärande

Skapa en engagerande resa! Använd interaktiva format och verktyg som stöttar inlärningen. Det är medarbetaren som har huvudrollen. Ska medarbetaren kunna använda kunskapen i sitt arbete? Ge dem möjlighet att öva! Ju mer läroaktiviteterna liknar de situationer då medarbetaren ska använda kunskapen, desto större chans att de minns den när den behövs.

Möjliggör gärna för olika sätt att ta sig an materialet, med öppen navigation och förslag på fördjupning. Låt medarbetare ta ett eget ansvar och erbjud stöd i deras lärande.

4. Ställ höga krav på tillgänglighetsanpassning

Det som är nödvändigt för några är ofta bra för alla. Till exempel är en lagom variation bra för inlärningen, medan för stor variation blir förvirrande. Välj ut några interaktiva format som passar ämnet och variera mellan dem. Med för många olika format behöver målgruppen lägga energi på att lära sig formaten istället för på att lära sig ämnet.

Oavsett vilka behov dina medarbetare har idag är det bra att framtidssäkra e-learning med hög tillgänglighet. Ju mindre individuella anpassningar som behövs desto bättre.

5. Fundera över hur medarbetarna ska kunna träna på vad de lärt sig

Allt lärande som handlar om att kunna göra något kräver träning. Det räcker inte med ett tillfälle för lärande. E-learning är effektivt för att skapa en gemensam kunskapsgrund och bra förutsättningar för fortsatt lärande. Beroende på ämne kan olika läraktivitet vara lämpliga. Exempelvis gruppdiskussioner eller praktisk tillämpning med uppföljning.

Om det inte finns tid och förutsättningar att fortsätta lära leder lärandet sällan till beteendeförändringar. Även om ett nytt arbetssätt är mer effektivt är det enkelt att fortsätta som vanligt. Det behövs gott om stöd och utrymme till förändring.

Learnways hjälper dig med digitala lösningar för lärande

Learnways hjälper dig att hitta ett upplägg som möter dina behov. Ditt ämne och din målgrupp är utgångspunkten. Hör gärna av dig till oss och berätta om ditt projekt.