Premiär för kortfilmen Svenne från Svenska FN-förbundet

Vi måste få tipsa om kortfilmen Svenne som Svenska FN-förbundet tagit fram. Svenne är en film som utmanar bilden av Sverige som ett land där allas grundläggande rättigheter respekteras. Till filmen har vi tagit fram ett material som hjälper lärare att använda filmen i sin undervisning.