Kompetensutveckling

Otillåten påverkan

Trakasserier, hot, våld och erbjudande om förmåner är exempel på metoder som kan användas för att försöka påverka tjänstemän i deras myndighetsutövning. På uppdrag av Partsrådet har vi tagit fram ett webbaserat…