E-learning/Webbutbildning

Arbetsförmedlingen

E-learning för Arbetsförmedlingen För Arbetsförmedlingen har vi tagit fram interaktiva utbildning inom miljö och service och ansvar Att kombinera service med ansvar Arbetsförmedlingens utbildning ”Att kombinera service med ansvar” fokuserar på brytpunkten…

Sveaskog

En vägledning i det dagliga arbetet. Även med en mindre budget ska man som beställare få en högkvalitativ produktion med egen karaktär och stor genomslagskraft. Vår fina utbildning för Sveaskog presenterar varsamt…