Utbildningsfilm för arbetsförmedlingen

Filmdag på Arbetsförmedlingen